Anmälan till SITS:s kongress
11 – 12 oktober 2019
Kongressavgift
Fram till och med 14 maj är kongressavgiften 3 495 kr för medlemmar och för övriga 4 695 kr.
Mellan 15 maj -15 september är priset 3 895 kr för medlemmar och för övriga 4 695 kr.
Därefter (16 september) höjs priset till 4 495 kr för medlemmar och till 5 295 kr övriga.
Alla priser är exklusive moms.
Studenter (minst 50 % studier) och pensionär 1 500 kr inklusive moms.

Avgiften inkluderar kaffe, lunch och mingel.
Anmälan är bindande och inga konferensavgifter, utom eventuella överbokningar, återbetalas.
Antalet platser är begränsat.

Jag har tagit del av ovanstående information och anmäler mitt deltagande till kongressen 11 - 12 oktober 2019 på Sheraton Hotel Stockholm.
Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR, krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.


Jag har läst och godkänner policy för personuppgifter, se hemsida sits.nu
Jag har läst och samtycker aktivt till att ta emot direktmarknadsföring från Arrangören eller dess samverkanspartners.
Namn
Förnamn Efternamn
Jag är medlem i SITS
Kontaktuppgifter
Arbetsplats Telefon arbete
E-Post
Bekräfta E-Post
Hemadress
Hemadress
Postnummer
Ort
Faktureringsadress
Mottagare
Address
Postnummer
Ort
Kostnadställe / Referensnummer
Övrigt
Vegetarisk kost / Specialkost
Kommentar