Anmälan till SITS:s kongress
24 – 25 november 2017
Kongressavgift
Tidig anmälan för medlemmar fram till 15 juni, 2750 kr exklusive moms samt för studenter och pensionärer 1375 kr inklusive moms.

Från 1 juni till 27 oktober är kongressavgiften 3 000 kr exklusive moms (3 750 kr inkl. moms) för medlemmar i SITS, för övriga 3 750 kr exklusive moms (4 688 kr inkl. moms).
Därefter höjs priset till 3 400 kr för medlemmar och till 4 150 kr övriga (exkl. moms).
Studenter (minst 50 % studier) och pensionär 1 500 kr inklusive moms.

Avgiften inkluderar kaffe, lunch och mingel.
Anmälan är bindande och inga konferensavgifter, utom eventuella överbokningar, återbetalas.
Antalet platser är begränsat.

Jag har tagit del av ovanstående information och anmäler mitt deltagande till kongressen 24 - 25 november 2017 på Sheraton Hotel Stockholm.
Namn
Förnamn Efternamn
Jag är medlem i SITS
Kontaktuppgifter
Arbetsplats Telefon arbete
E-Post
Bekräfta E-Post
Hemadress
Hemadress
Postnummer
Ort
Faktureringsadress
Mottagare
Address
Postnummer
Ort
Kostnadställe / Referensnummer
Övrigt
Vegetarisk kost / Specialkost
Kommentar