Kunskap, mod och framgång

Ledarutveckling, medarbetarskap och arbetsmiljö

Organisations- och chef/ledarutveckling samt utvecklat medarbetarskap.

Våra ledord är kunskap, mod och framgång. Vi hjälper företag och organisationer att skapa attraktiva, hälsosamma och framgångsrika arbetsplatser där det är lätt att behålla medarbetare och chefer samt rekrytera nya. Vilka är era utmaningar?

 

Våra riktade kompetensutvecklingsinsatser baserar sig på en organisationsanalys som vi gör tillsammans med er.

 

Vårt mål är att företagen ska hitta sina egna strategiska medarbetare, kompetensutveckla dem och sin ledning för att självständigt kunna driva sitt utvecklade medarbetarskap, arbetsmiljöfrågor, förändringsarbeten och hälsofrågor mm.

 

Läs mer under flikarna Ledarutveckling, Medarbetarskap och Arbetsmiljö

Kongresshantering

Skapa arrangemang av högsta klass. Lägg ut administrationen till oss.

För att er förening, organisation eller företag ska få koncentrera sig på det som ni gör bäst erbjuder vi att administrera era konferenser, seminarier, kongresser och andra större arrangemang. Våra kunder värderar sin tid och sin kompetens genom att lägga ut det administrativa jobbet; deltagarhantering, inbjudningar, och fakturering. Det är lönsamt att göra det man är bäst på.

 

Läs mer under fliken Kongresser.

@

Våra verktyg

Arbetsplatsprovaren

Arbetsplatsprovaren är ett verktyg som hjälper dig att mäta och kartlägga såväl den fysiska som psykosociala miljön. Resultatet visar organisatoriska styrkor och svagheter ur ett medarbetarperspektiv. Arbetsplatsprovaren gör processen enkel, snabb och ger ett tydligt prioriteringsunderlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Läs mer på www.arbetsplatsprovaren.se

 

Chefsutvecklaren

Chefsutvecklaren är ett verktyg för utveckling av chefer, du gör en 360°-analys av ledarskapet på individnivå. Läs mer på www.chefsutvecklaren360.se

 

Grafisk design

Vårt interna och externa arbete behöver kontinuerlig framställning av material och snygga layouter. Vi har vår  egen ateljé med en originalare som erbjuder er framtagning av grafiskt material som t.ex. broschyrer, tidningar, reklamblad, affischer, annonser, visitkort, logotyper, roll-ups och  kragnålar mm.

 

Läs mer under fliken Grafisk design.

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/fax: 0611-243 46 • Org.nr: 556757-9155

Våra verktyg

Klicka här och läs mer om Arbetsplatsprovaren

Klicka här och läs mer om Chefsutvecklaren